Verbindingsweg 27 | 8181 ER Heerde | RISN 812597898

Schenkingen

Van Veessenaren voor Heerdenaren. Zo kan de hulp van deze Stichting worden samengevat, namelijk voor alle inwoners van de gemeente Heerde.

Het is de bedoeling dat jaarlijks inwoners, verenigingen en stichtingen gebruik gaan maken van deze stichting. Maar niet alleen het vragen om hulp is mogelijk. Iedere inwoner van de gemeente Heerde kan op verschillende manieren bijdragen om dit fonds haar werk te laten doen en uit te breiden.

De Familie H.Matenstichting heeft een ANBI-verklaring. Dat betekent dat giften vrijgesteld zijn van schenkings- en successierechten en aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. De mogelijkheden om te helpen zijn:

  • Het overmaken van een gift.
  • Het doen van een éénmalige schenking verdeeld over gelijke periodieke uitkeringen van tenminste vijf jaar, een optie die fiscaal aantrekkelijk is.
  • Het doen van een legaat (financieel of materieel) dat bij testament geregeld moet worden.

Giften kunnen overgemaakt worden op rekening van de Familie H.Matenstichting.

Agenda

Bekijk de vergaderdata van Familie H. Matenstichting