Verbindingsweg 27 | 8181 ER Heerde | RISN 812597898

U bevindt zich op de website van de Familie H.Matenstichting.

De familie H. Matenstichting is opgericht door de broers HJ Maten en JG Maten.
Gezien het feit dat beide broers geen kinderen hebben wilden zij graag hun vermogen in een Stichting onderbrengen zodat hier eventueel  nuttige en  nodige zaken uit gefinancierd kunnen worden.

Zij nodigt inwoners en bestuurders van instellingen, stichtingen en verenigingen uit om hun hulpvragen in te dienen. Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u het emailadres van de stichting gebruiken, nl info@hmatenstichting.nl
Uw aanvraag dient wel gepaard te gaan met een financiële onderbouwing, cq begroting, jaarcijfers etc. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Aanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum binnen zijn.

Ook wordt graag informatie verstrekt aan iedereen die wil helpen de financiële draagkracht van de Stichting voor de Heerder samenleving te versterken.