• Het doel van de stichting is

  Het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan aan instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Heerde en een sociaal
 • Het doel van de stichting is

  Het ondersteunen van het onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten en het werk van "Het Nederlandse Rode Kruis", afd. Heerde/Epe
 • Het doel van de stichting is

  Het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die, naar het oordeel van het
 • 1
 • 2
 • 3

U bevindt zich op de website van de Familie H.Matenstichting.

De familie H. Matenstichting is opgericht door de broers HJ Maten en JG Maten.
Gezien het feit dat beide broers geen kinderen hebben wilden zij graag hun vermogen in een Stichting onderbrengen zodat hier eventueel  nuttige en  nodige zaken uit gefinancierd kunnen worden.

Zij nodigt inwoners en bestuurders van instellingen, stichtingen en verenigingen uit om hun hulpvragen in te dienen. Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u het emailadres van de stichting gebruiken, nl info@hmatenstichting.nl
Uw aanvraag dient wel gepaard te gaan met een financiële onderbouwing, cq begroting, jaarcijfers etc. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Aanvragen moeten uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum binnen zijn.

Ook wordt graag informatie verstrekt aan iedereen die wil helpen de financiële draagkracht van de Stichting voor de Heerder samenleving te versterken.

Impressie Heerde