Verbindingsweg 27 | 8181 ER Heerde | RISN 812597898

Doelstelling

Doel
Het doel van de stichting is:

 • Het bevorderen van sociaal culturele activiteiten in de gemeente Heerde.
 • Het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan aan instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Heerde en een sociaal of liefdadig doel beogen.  
 • Het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die, naar het oordeel van het bestuur, deze hulp nodig hebben op sociale gronden;
 • Het instand houden van de bij de stichting in eigendom zijnde landerijen.
 • Het verstrekken van een eenmalige uitkering aan instellingen die in de gemeente Heerde werkzaam zijn in het algemeen belang van deze gemeente of haar inwoners.
 • Het ondersteunen van het onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten en het werk van “Het Nederlandse Rode Kruis”, afd. Heerde/Epe.
 • Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
 • Het onderhouden van specifieke graven op de begraafplaatsen van Veessen en Vorchten.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwezenlijken van het onder 1 genoemde doel.
         
Wijze van Fondsenwerving
De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten uit haar vermogen na aftrek van de inflatie.

 • Subsidies
 • Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
 • Uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten

Agenda

Bekijk de vergaderdata van Familie H. Matenstichting